Публічна оферта
Школи kultura

Kultura School та Студент уклали цей Договір за наступних умов
Терміни оферти:
Сайт – вебсайт з доменним ім’ям school.thisiskultura.com
Kultura School – ФОП Биченко Олександр Вікторович.
Студент – будь-яка особа, що залишає запит на Сайті.
Продукт – навчальна програма, яку Студент обрав на Сайті.
Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті й діє до моменту її відкликання Kultura School. Kultura School вправі відкликати оферту без зазначення причин. Зміни, внесені Kultura School в оферту, набрати чинності після розміщення нової редакції оферти на сайті.
1. Предмет оферти
1.1. Прийняття умов Договору є рівносильним договору, підписаного між Kultura School і Студентом.

1.2. До відносин між Kultura School і Студентом застосовуються положення законодавства України. Представлений на сайті Продукт та Договір є публічною офертою, відповідно до статей 633 і 634 Цивільного Кодексу України

1.3. Kultura School має право вносити зміни до Договору в односторонньому порядку, шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті без додаткового повідомлення Студента. Нова редакція набирає чинності з дати публікації на Сайті, якщо інше не буде зазначено в Договорі. 

1.4. Сайт може тимчасово, частково або повністю бути недоступним внаслідок проведення робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру без попередження Покупця. 
2. Акцепт оферти й укладення Договору
2.1. Оферта визнається акцептованою, а Договір на надання послуг укладеним з моменту оплати послуг Студентом.
3. Права та обов'язки
3.1. Kultura School зобов'язаний:
— Надавати послуги якісно, своєчасно та відповідно до умов Договору і програмою Продукту.
— Зобов'язаний при зміні реквізитів не пізніше п'яти календарних днів з дати зміни сповістити про це Студента.
— Вправі залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань з надання послуг за Договором;
— Вправі змінити дійсну оферту.
Зобов'язання Студента
3.2. Студент зобов'язаний:
— Бути присутнім на заняттях без запізнень, виконувати домашні завдання та інші рекомендації Kultura School згідно з програмою Продукту.
— Повідомляти про зміну контактного телефону та електронної пошти протягом п'яти днів.
— Не дублювати та не тиражувати навчальні матеріали (зокрема, але не виключно: зображення, тексти уроків, методичні матеріали, презентації, аудіо, відео), що надаються Студенту, а також не поширювати її будь-яким способом, в тому числі через інтернет.
3.3. Студент має право:
— Вимагати від Kultura School надання інформації з питань діяльності, пов'язаної з наданням послуг.
— Отримати сертифікат про проходження програми Продукту, якщо відвідав більшість занять (80%) і виконав всі домашні завдання.
— Має право розірвати Договір, повідомивши про це Kultura School електронною поштою на адресу school@thisiskultura.com
4. Оплата послуг
Вартість Продукту зазначена на сторінці Сайту з цим продуктом і оплачується в гривневому еквіваленті за курсом АТ КБ “ПРИВАТБАНК” на момент виставлення рахунку-фактури.
4.1. Студент передплачує послуги одним платежем у розмірі вартості Продукту на зазначені у рахунку-фактурі реквізити, або через оплату на сайті системою liqpay протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту виставлення рахунку-фактури.

4.2. Оплата вважається здійсненою в момент отримання коштів Kultura School.

4.3. Kultura School не повертає гроші за пропущені заняття за програмою Продукту.

4.4. За умов пункту 4.1. та дострокового розірвання Договору за ініціативою Студента до початку програми Продукту, кошти повертаються в неповному обсязі з вирахуванням 50% передплати.

4.5. За умов дострокового розірвання Договору за ініціативою Студента в день або після початку програми Продукту, гроші не повертаються.
5. Відповідальність Сторін
і обставини непереборної сили
5.1. Kultura School звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок обставин непереборної сили.
6. Персональні дані
6.1. Студент дозволяє Kultura School обробляти свої персональні дані і надає йому право здійснювати їх збір, систематизацію, накопичення, зберігання, оновлення, зміну, використання в будь-яких інших цілях, що не суперечать закону України «Про захист персональних даних» і цьому Договору.

6.2. Kultura School не передає персональні дані Студентів третім особам без його згоди, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства України.
7. Термін дії та порядок розірвання
7.1. Договір діє з моменту акцепту (передплати занять в Kultura School) до останнього заняття Продукту.

7.2. Дати початку і закінчення програми Продукту зазначається на сторінці Продукту на Сайті. Kultura School залишає за собою право змінити терміни проведення курсу Продукту без попередньої згоди Студента. Разом з тим, Kultura School зобов’язується попередити Студента про такі зміни не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дня початку програми Продукту.

7.3. Студент має право відмовитися від послуг, передбачених Договором, повідомивши про це Kultura School електронною поштою school@thisiskultura.com. Відмова від послуг вважається прийнятою на третій робочий день після отримання повідомлення. Відмова від послуг, передбачених Договором, тягне за собою припинення Договору.
8. Інші умови
8.1. Послуги Kultura School не підлягають ліцензуванню, не супроводжуються проведенням підсумкової атестації, присвоєнням будь-якої кваліфікації та видачею документа про освіту.

8.2. Kultura School не несе відповідальності за якість надання послуг в разі порушення Студентом зобов'язань п. 3.2. Договору.

8.3. Формат надання послуг (онлайн/офлайн), місце, час та тривалість визначаються Kultura School. Дана інформація зазначається на сторінці Продукту на Сайті. Kultura School залишає за собою право змінювати формат, місце, час та тривалість без попередньої згоди Студента за умови збереження якості наданих послуг згідно з цим Договором.

8.4. Укладання нового договору означає розірвання попередньо укладеного договору.